Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel189.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


31.03.2007
Samhold gir styrke
Åpning av møtelokaleForsvaret har nå i flere år blitt bygget ned til en skygge av hva det var for kun noen år siden. I Vestfold har det meste av Forsvarets aktiviteter forsvunnet, og nå er det kun Luftforsvaret stasjon på Mågerø igjen. Heimevernet har også blitt redusert i størrelse. De fleste HV-hus blitt solgt og Torp ble solgt til Sandefjord og Stokke kommuner. Resultatet er at møtelokaler tilgjengelige for Forsvarsinteresserte foreninger stort sett har forsvunnet.
 
Av Arnstein Tranøy
Formann NROF, avd Vestfold

Foto: Forbundsleder i Lotteforbundet Anne-Jorunn Bech, Forbundspresident i NROF brigader (R) Sigurd Hellstrøm, Forbundssekretær i FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) Berit Magnussen og Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen (som stilte som representant for Fylkesmann Mona Røkke i Vestfold) Foto(Arnstein Tranøy, NROF

Forsvaret har aldri vært dårligere representert lokalt i Norge, noe som gjør at disse foreningene får et større og større ansvar for å representere Forsvaret i lokalt. Som et ledd i dette gikk Forsvarsdepartementet for et par år siden ut med en henstilling til dem om å samarbeide på lokalt plan og om å leie møtelokaler sammen, og penger skulle bevilges på Forsvarsbudsjettet for å støtte dette. Det finnes flere slike foreninger i Vestfold, og for å overleve har det nå blitt en nødvendighet å samarbeide langt tettere enn før. De utlovte pengene ble glemt da forsvarsbudsjettet skulle settes opp, men uansett så har FN/NATO-veteraner, lotter, forsvarsforeninger og reserveoffiserer i Vestfold samarbeidet i flere år nå om møter og andre arrangementer. På landsbasis er dette ennå en sjeldenhet, og derfor håper foreningene i Vestfold at dette samarbeidet kan være et eksempel for andre i Norge.
 
I Sandefjord ble et møtelokale i Hystadveien 15 ledig i 2006, og Sandefjord og Vestfold FN/NATO Veteranforening, Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), avdeling Vestfold og Sandefjord Lotteforening valgte da å inngå en felles leieavtale. Lokalene var i elendig forfatning, men en felles innsats ble satt i gang for å pusse de opp, og takket være noen ildsjeler blant FN/NATO-veteranene kunne lokalene tas i bruke rett over nyåret i 2007. Den offisielle åpningen skjedde 24.mars, og i den forbindelse var Forbundsleder i Lotteforbundet Anne-Jorunn Bech, Forbundspresident i NROF brigader (R) Sigurd Hellstrøm, Forbundssekretær i FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) Berit Magnussen og Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen (som stilte som representant for Fylkesmann Mona Røkke) tilstede for å klippe båndet. Etter båndet var kuttet ble det servert middag til inviterte medlemmer fra de respektive foreningene samt invitert representant fra Sandefjord Forsvarsforening, Thorvald Trogstad. Kvelden ble avsluttet med kake med en meget passende påskrift. Lokalene vil bli brukt til møter og sammenkomster, og forhåpentligvis vil de også bli en samleplass for Forsvarsinteresserte i Sandefjord. Som en del av ønsket om å samle de Forsvarsinteresserte i området har Sandefjord Forsvarsforening blitt tilbudt å leie lokalet til møter, og det har også vært samtaler med Heimevernet om bruk av lokalene til møter for lokale HV-områder og HV-Ungdommen.

 
Arnstein Tranøy
Formann NROF, avd Vestfold
Sist oppdatert:31.03.2007 18.39.34
  

Kilde: norvetnet.no