Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel185.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


21.03.2007
Hjelper å snakke ut

OP i LibanonVeteraner har med hjelp fra Forsvarets veteranadministrasjon tatt initiativ til å danne en samtalegruppe for å hjelpe hverandre med traumatiske og psykiske lidelser. Flere grupper er nå i etableringsfasen.

 
Klippet fra mil.no
Av Ida Hestman, Forsvarets mediesenter.

Veteran Gunnar Roger Johansen tok selv kontakt med Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) for å lufte ideen om å starte en selvhjelpsgruppe. FVA syntes det var en god idé, og slik ble den første i landet opprettet. Med seg har de to fagpersoner, en feltprest fra Horten og en psykolog fra Distriktpsykiatriske senter i Vestfold.
– Uten veteranadministrasjonen hadde det ikke gått, understreker Johansen.

Mange som sliter
Norge har 120 000 veteraner. Mange av disse har opplevd traumatiske forhold som de sliter med i ettertid. Derfor ble Forsvarets veteranadministrasjon etablert første februar i fjor, etter forsvarssjefens ønske.

Veteranadministrasjonen har vært med på å initiere en rekke selvhjelpsgrupper/samtalegrupper for veteraner med en feltprest og en psykolog som fagpersoner. Stokke er foregangsgruppen som sparket i gang flere grupper som allerede er i startgropa.

– Vi finner i smarbeid med veteranene frem til dem som har behov for hjelp og som gjerne vil være med i en slik gruppe, uttaler Gulla Agnalt, sosialrådgiver ved FVA.

Snakker om alt mulig
Størrelsen på gruppen har mye å si.
– Det er viktig at det ikke er for mange, men heller ikke for få. Alle skal kunne tørre å snakke, sier Johansen.

– Jeg må jo kalle dette en slags terapi. Her kan vi snakke om ting vi ikke snakker med andre om i våre daglige liv, for de skjønner ofte ikke hva vi snakker om, forklarer han videre.

Helt spesielt
Veteranene kan bekrefte at det hjelper med samtalegrupper. De mener dette er noe helt spesielt.
– Jeg må si det hjelper bra. Jeg har aldri før snakket om opplevelser med andre. Når man får snakket ut om ting, føler man at man blir ferdig med problemene. Man snakker seg igjennom det, sier veteran Egil Gjelstad.

Flere grupper på vei
Veteranene treffes en gang i måneden.
– Men vi prøver å snakkes litt ellers også, sier Gunnar Roger Johansen.

Han legger til at han vil prøve å initiere flere samtalegrupper for veteraner i andre distrikter i Norge.
– Målet er å få etablert grupper over hele landet, avslutter han.
 
Sist oppdatert:03.11.2007 02.13.25
  

Kilde: norvetnet.no