Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel181.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


16.03.2007
Hektisk oppdrag avsluttet
Norsk feltsykehus Afghanistan IsafEtter ett år i Mazar-e Sharif i Afghanistan pakker det norske feltsykehuset sammen. Nå er det tyskere som skal drive helsetjenesten videre for personellet i området.
 
Klippet fra mil.no
 
Hovedoppdraget til feltsykehuset (Norwegian Deployable Hospital) har vært å tilby helsetjenester til alt Isaf-personell i Nord-Afghanistan. Men ifølge sjefen ved det norske feltsykehuset, oberstløytnant Morten Anderssen, har sykehuset også tatt seg av lokalbefolkningen.
– All ledig kapasitet ved sykehuset har vært brukt til å avhjelpe med spesialisthelsetjenester og medisinsk opplæring til det beste for en hardt prøvet befolkning i Nord-Afghanistan, forteller oberstløytnanten.
Tysk kompetanse overtar
Sengepasientene er nå overført til det tyske sykehuset som overtar stafettpinnen. Selve stengningen av det norske sykehuset ble markert med en enkel oppstilling. Under oppstillingen nevnte oberstløytnant Anderssen at oppdraget har vært hektisk, spennende, lærerikt og utfordrende, men at tiden nå er kommet for å gi oppdraget videre til noen andre.
– Det er da betryggende å vite at vi overlater jobben til et sykehus som har en infrastruktur som er minst like god som den vi finner ved nær sagt hvilket som helst sykehus i Europa, understreket han i talen sin. 
 
Imponerende testamente
Det norske feltsykehuset har behandlet om lag 11 800 polikliniske pasienter, og det er utført 175 større kirurgiske operasjoner hvorav majoriteten av pasientene har vært sivile afghanere. Feltsykehuset har også gitt pleie og omsorg til nærmere 500 inneliggende pasienter. Den gjennomsnittlige liggetiden har vært på tre døgn.
– Vi har vært en fantastisk sammensveiset gjeng som har jobbet sent og tidlig for å løse vårt oppdrag. Når vi summerer opp alt vi har gjort, blir det et ganske imponerende testamente vi etterlater, kommenterer Anderssen etter seremonien.

Han opplyser at sykehusets laboratorium har tatt laboratorieprøver på drøye 2100 pasienter. Apoteket har håndtert 1700 utleveringer av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.

Lokal innsats
Personalet ved sykehuset har to–tre ganger per uke også jobbet på det lokale sykehuset i Mazar-e Sharif. Der har de bistått med alt fra opplæring i anestesi til å utføre kirurgiske operasjoner sammen afghanerne.
– Personalet ved sykehuset har ved en rekke anledninger vært ute og satt opp feltklinikker i små landsbyer hvor flere tusen afghanere har møtt opp for å få medisinsk konsultasjon og behandling. I tillegg har personell fra sykehuset tjenestegjort i to perioder ved Isaf-sykehus i Sør-Afghanistan, avslutter Anderssen stolt.

Fakta om Norwegian Deployable Hospital

Norwegian Deployable Hospital er et multinasjonalt norskledet sykehus som tilbyr livreddende og stabiliserende kirurgi og behandling for Isaf-personell i Nord-Afghanistan.
Sykehuset er bemannet med 38 nordmenn i tillegg til 7 svensker, 27 tyskere og 10 ungarere. Dessuten har sykehuset stilt et fremskutt kirurgisk team på seks nordmenn til rådighet for PRT Meymaneh.
Norge har hatt ansvaret for denne kapasiteten i ett år og blir nå avløst av et tyskledet sykehus.
Kapasiteten ved feltsykehuset skal nå hjem for renovering og er planlagt å være i beredskap for Nordic Battle Group fra 1. januar 2008.
 
 
Sist oppdatert:02.11.2007 22.34.04
  

Kilde: norvetnet.no