Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel180.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.03.2007
Norge trekker seg ut av UNIFIL

Norsk MTB i intopsI slutten av april fullfører de norske styrkene oppdraget i UNIFIL II-styrken. Fire norske missiltorpedobåter har da i seks måneder patruljert kysten utenfor Libanon.

Kilde Forsvarsdepartementet

- Vi har fullført oppdraget vi tok på oss i UNIFIL som planlagt. Vi har ikke blitt anmodet av FN om å forlenge dette, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

De norske fartøyene startet oppdraget 25. oktober i fjor. Norge har hatt rundt 130 personell i styrken, inkludert både operativt personell og støtteelement. Styrken har vært stasjonert på Kypros.

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på jobben Norge har gjort, og Regjeringen ser nå på ulike andre måter vi kan bidra til en fortsatt positiv utvikling i Libanon, sier forsvarsministeren.

Regjeringen har satt av 100 millioner kroner til ulike bidrag i Libanon i år, derav 40 millioner til humanitære formål.

Sist oppdatert:13.03.2007 20.35.41
  

Kilde: norvetnet.no