Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel179.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


12.03.2007
Skal utrede veteransenter

Arne SolliTidligere forsvarssjef, general Arne Solli, skal lede arbeidet om et senter for veteraner i Forsvaret. I slutten av mai skal utredningen være klar.  Som tidligere forsvarssjef og med erfaringer fra internasjonale operasjoner skal general Arne Solli lede arbeidet med et veteransenter i Forsvaret. – Jeg har hatt god kontakt med veteranmiljøet, og det er hyggelig å få gjøre denne viktige jobben, sier generalen.

Klippet fra mil.no
Katrine Gramshaug, informasjonsansvarlig Pøs
 
Vi har nå startet på analysefasen. Utredningen skal være ferdig til midten av mai, og det forventes en anbefaling omkring et veteransenter når det gjelder behov, kompetanse, kostnader og infrastruktur, forteller general Arne Solli.

Solid leder
Forsvarssjefens ledergruppe i Forsvarsdepartementet avgjorde i januar at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal komme med en anbefaling om et senter for veteraner eid og drevet av Forsvarets militære organisasjon.

Det er generalmajor Espen Amundsen, sjef i Personell-, økonomi- og styringsstaben, som har engasjert den tidligere forsvarssjefen til å lede arbeidsgruppen.
– For tiden har vi ikke et fast sted hvor Forsvaret kan tilby tjenester til veteraner. Det er derfor viktig at vi nå får analysert forholdene omkring en etablering av et veteransenter. Jeg er meget tilfreds med at general Solli takket ja til å lede en arbeidsgruppen, understreker Amundsen.

Stor kompetanse
Solli forteller at mye godt arbeid allerede er gjort angående utredning av veteransenteret, og arbeidsgruppen vil ha god nytte av det i det videre arbeidet.
– Jeg har fått med meg en bredt sammensatt gruppe med stor kompetanse som det skal bli interessant å jobbe sammen med, forteller han.

Arbeidsgruppen har fått kontorlokaler sammen med Forsvarets Veteranadministrasjonen (VA) på Grev Wedelsplass i Oslo. Veteranadministrasjonen ble fra januar 2007 overført til Personell-, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben, og fra august blir de midlertidige stillingene i VA opprettet permanent.
– Etableringen av faste årsverk viser at vi følger opp beslutningen fra i fjor om å etablere en stab som skal konsentrere seg om veteraner, sier Amundsen.

– Hyggelig overraskelse
Den tidligere forsvarssjefen var overrasket over å bli spurt til å lede arbeidsgruppen.
– Jeg synes jo det var veldig hyggelig. Dette er jo et typisk tema som passer en mann i min alder.

Solli er selv veteran, og han tjenestegjorde i Gaza for over 40 år siden.
– Jeg har hatt god kontakt med veteranmiljøet, og det er hyggelig å få gjøre denne viktige jobben, sier generalen.

Solli poengterer at det er stort spennvidde blant veteranene.
– Vi har jo fremdeles mange veteraner fra andre verdenskrig, samtidig som vi har veteraner fra dagens internasjonale operasjoner, legger han til.

Sist oppdatert:03.11.2007 02.12.37
  

Kilde: norvetnet.no