Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel178.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


21.02.2007
Feiret kongen i Afghanistan

Parade i Afghanistan i forbindelse med Hans Majestets 70 års dag 2007MAZAR-E SHARIF: 300 ørkenkledde soldater hedret Hans Majestet Kong Harald V sin 70-årsdag med paradeoppstilling i Camp Nidaros i Nord-Afghanistan på onsdag.

 
 
Klippet fra mil.no: Av fenrik Lars Magne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser for de norske styrkene i Afghanistan. Foto: Lars Magne Hovtun

– Gud bevare kongen og fedrelandet!
Et rungende ja brer seg ut over det nord-afghanske lavlandet fra den norske leiren «Camp Nidaros», hvor omlag 300 soldater i den norske utrykningsstyrken QRF har paradeoppstilling.

– Vår øverste befalingsmann
– Kongen er vår øverste sjef og befalingsmann. Han har gått Befalsskolen for kavaleriet og Krigsskolen i Hæren, sa oberstløytnant Egil Haukland til den oppstilte avdelingen.

Som seg hør og bør på en paradeoppstilling, stilte avdelingen med egen æresvakt med flagg og våpen.

Troskapsformaningen
Tro mod konge og forfatning, lydig mod foresatte, rettsindig, hæderlig og hjælpsom i al sin færd skal enhver krigsmand stedse med alvor og nidkjærhed strebe at tilegne seg de ferdigheter og egenskaber, der kræves hos en god soldat, samt beredvillig og nøiagtigt efterkomme gjældende forskrifter og de ham i tjenestens medfør givne befalinger. I farens stund skal han, når det kræves villig ofre liv og blod for konge og fædreland, leste Haukland fra Troskapsformaningen.
Deretter sang soldatene så godt de kunne det første verset i Kongesangen.

Bønn på linje
– En god konge har omsorg for sitt folk, sa feltprest Peter Wilhelmsson, og fortsatte:
– Som krigere står vi i tjeneste for vårt fedreland, utsendt av vår konge Harald. Samtidig får vi tenke om vår innsats at den også er sammenfallende med Himmelrikets konge, vår Herres vilje med sine menneskebarns liv og tjeneste.

Han leste fra Matteus-evangeliet, kapittel 25:
Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Folkene spør da; Herre, når så vi deg sulten eller tørst? Når kledde vi deg, eller så deg syk? Da svarer kongen dem; Sannelig, jeg sier dere; Det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg!

Med disse ordene minnet feltpresten avdelingen på den del av oppdraget og innsatsen deres som gir humanitære konsekvenser for befolkningen i Afghanistan, blant annet brønnboring, utdeling av klær til de fattigste, helsetilbud og oppfølging av universitetssykehuset i Mazar-e Sharif.

Først ute
– På grunn av tre og en halv times tidsforskjell til Norge er jeg ganske sikker på at vi er de første til å hedre kongen, sa Haukland.

Og det kan han ha rett i: Oppstillingen i Afghanistan startet nemlig halv fem, norsk tid.


 

Sist oppdatert:02.11.2007 22.34.41
  

Kilde: norvetnet.no