Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel176.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


14.02.2007
Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
FSK på post i AfghanistanRegjeringen har besluttet å imøtekomme en anmodning fra Nato om å øke styrkebidraget til ISAF, ved å stille en spesialstyrkeavdeling til disposisjon i Kabul-området. Nato har via Norges Nato-delegasjon blitt informert om at styrken stilles til disposisjon under følgende fem forutsetninger:
 
Kilde: regjerningen.no
  1. Norge stiller en spesialstyrkeenhet til disposisjon i en 6 måneders periode i Kabul-området. Styrken tilbys under forutsetningen av at den skal stasjoneres og løse oppdrag i dette området. Styrken skal ikke stasjoneres i andre deler av landet. Hvis det oppstår en kritisk situasjon som gjør det aktuelt å bruke styrken utenfor Kabul-området, må norske myndigheter forhåndskonsulteres og gi sin tilslutning.
  2. Spesialstyrkeavdelingen vil bestå av ca. 150 personell med nødvendig utrustning, og vil ha som hovedoppdrag å bistå de afghanske sikkerhetsstyrkene.
  3. Et tungtveiende argument for beslutningen er behovet for å forsvare og bevare stabiliteten i hovedstaden og dermed – i tillegg til sivilbefolkningen – beskytte både den afghanske regjering, ISAF og det internasjonale samfunn i deres virksomhet. 
  4. Beslutningen er fattet utfra den norske regjerings vektlegging av balansen mellom sivile og militære virkemidler, og på at den militære innsatsen må skape et politisk rom som den afghanske regjering kan utnytte til å skape forsoning og utvikling. En norsk spesialstyrkeavdeling vil bidra til å sikre og understøtte denne mer helhetlige og balanserte strategien.
  5. Norge vil ikke ha kapasitet til å stille ytterligere militære bidrag i 2007 utover dette.

 

Sist oppdatert:15.02.2007 16.38.37
  

Kilde: norvetnet.no