Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel168.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


27.01.2007
Ny QRF klar for Afghanistan

Norsk CV90 i AfghanistanMAZAR-E SHARIF: Etter et halvt år i Afghanistan ble 2. bataljon mandag avløst av nabobataljonen i indre Troms. Nå er det Panserbataljonen som skal komme allierte til unnsetning i krisesituasjoner i Nord-Afghanistan.

 
 
Klippet fra mil.no (foto FMS)

– Vi er godt i gang med å løse oppdraget allerede, sier oberstløytnant Egil Haukland, sjef for den norske hurtigreaksjonsstyrken i Mazar-e Sharif.

Han og de 235 andre soldatene fra Panserbataljonen tok formelt over oppdraget på mandag. Før det har de hatt en lang overlappingsperiode sammen med 2. bataljon, som nå reiser hjem til Skjold etter et halvt år i Afghanistan.
– Vi er blitt tatt kjempegodt imot av 2. bataljon, ”naboen” vår fra indre Troms. De har etterlatt oss verdifulle erfaringer og ledet oss inn i operasjonen på en svært god måte, sier Haukland.

Intensiv trening
– Vi er godt trent på selve oppdraget. Alle soldatene våre har vært inne til førstegangstjeneste i tillegg til en lang og god oppsettingsperiode, sier Haukland.

Han er trygg på at styrken vil være i stand til å komme allierte styrker i Afghanistan til unnsetting i en krisesituasjon.
– Likevel bruker vi all tid til å trene i starten. Vi trener jevnlig på forskjellige situasjoner for å teste at prosedyrer og rutiner sitter som de skal, sier han, og fortsetter:
– Soldatene fortsetter på en måte der de slapp i Norge, og trener bunnseriøst.

Får nye kjøretøy
Panserbataljonen vil være de første som tar i bruk Forsvarets nye lette pansrede Iveco-kjøretøy, som er ventet å komme til Afghanistan i løpet av våren.
– Vi har gjennomført grunnutdanningen hjemme i Norge. Når vi får kjøretøyene, vil vi likevel starte litt mykt til vi har opparbeidet oss tilstrekkelig erfaring med kjøretøyet til å dra full nytte av det i operasjonene, sier Haukland.

Siden kjøretøyet er helt nyanskaffet, er det ingen som har noe særlig brukererfaring. Det blir opp til hurtigreaksjonsstyrken å utnytte Iveco på en best mulig måte.
– Vi ser fram til å få disse kjøretøyene som vil øke beskyttelsen av soldatene våre betraktelig, sier han.

I tillegg til pansrede og upansrede kjøretøy kan hurtigreaksjonsstyrken også operere fra stormpanservogner av typen CV 9030N, fra helikopter og fra militære transportfly.

Panserbataljonen skal være i Afghanistan til august.

Hurtig reaksjonsstyrke – Quick Reaction Force (QRF)
Den hurtige reaksjonsstyrken i Mazar-e Sharif skal komme allierte styrker til unnsetning i krisesituasjoner. Styrkens hovedinnsettingsområde er i Nord-Afghanistan. Den er underlagt Områdekommando Nord (RC-N) sin kommando. Styrkens hovedoppdrag er å støtte de fem PRT-ene i Nord-Afghanistan, og den samarbeider til daglig tett med disse.

Styrken er organisert med tanke på høy bevegelighet, fleksibilitet og beredskap. Den er i hovedsak utrustet med lette kjøretøy i form av modifiserte Mercedes Benz feltvogner. Disse kjøretøyene er tilpasset afghanske veier og kjøreforhold. De er bevæpnet med enten et maskingevær (MG3) eller en 12.7mm mitraljøse på taket i tillegg til besetningens personlige bevæpning.

En tropp er oppsatt på stormpanservogner av typen CV 9030N, som er solide, pansrede beltegående vogner med en 30mm kanon og plass til åtte soldater. I løpet av våren 2007 vil også styrken få tilført nye lette pansrede kjøretøy av typen Iveco. Styrken samarbeider også med tyske helikopter og kan settes inn i kriseområder ved helikopterinnsetting.

Stammen av hurtigreaksjonsstyrken består av soldater og befal fra Panserbataljonen på Setermoen, men har enkeltressurser fra de fleste andre bataljonene i Hæren. Latvia deltar også med eksplosivryddere i styrken.

Sist oppdatert:02.11.2007 22.35.49
  

Kilde: norvetnet.no