Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel161.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


06.01.2007
Hjelp til syke veteraner

Norske soldater i LibanonForsvaret har satt i gang ulike tiltak for å kartlegge og fange opp problemer veteraner fra internasjonale operasjoner får etter endt tjeneste.

Holdninger endres
For få uker siden ble to arbeidsgrupper opprettet. I den ene sitter Forsvarsstaben og representanter fra fem departementer, i den andre sitter Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet.

Gruppene skal se på veteranenes rettighetter spesielt ved psykiske lidelser. Gruppen skal også beregne hva det vil koste å ta større ansvar for veteranene.

Den andre gruppen skal jobbe med å avgjøre om Forsvaret skal ha arbeidsgiveransvar for veteranene etter endt tjeneste.

 

Sist oppdatert:03.11.2007 02.10.52
  

Kilde: norvetnet.no