Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel145.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


01.12.2006
Norske soldater blir bok

Boken Afghanistan - En reise med norske soldater - ISAF - NATOKlippet fra mil.no: Vinteren 2006 dro den tidligere hæroffiseren Anders Nilsen tilbake til Norge etter å ha vært høyt og lavt med de norske soldatene i Afghanistan. Han har i løpet av fire ukene besøkt soldater i Meymaneh, Mazar-e Sharif og Kabul.
- Boka skal inneholde bilder av soldater i en hektisk hverdag i Afghanistan, uten at det blir krigsromantisk, lover Nilsen.


LAGER BOK: Det er soldatenes hverdag som står i fokus i Anders Nilsens bok fra Afghanistan.

Skape forståelse
De norske styrkene har den siste tiden endret fokus fra Kabul til Nord-Afghanistan. Dette innebærer nytt landskap, nye mennesker og ny kultur. Anders har fått med seg litt av alt:
- Jeg har vært med pilotene og linepersonellet i tida før og etter oppdrag med jagerfly, gått fotpatruljer og hilst på lokalbefolkningen i Meymaneh og vært med på øvelser i Mazar-e Sharif under troppsangrep med stormpanservogner og jagerfly. Hele tiden med soldatene i fokus, sier han.

Boka vil ha hovedfokus på soldatenes hverdag, og Nilsen tror boka vil gi et mer nyansert bildet enn det som ofte blir framstilt i media:
- Veldig ofte blir soldatenes innsats på bakken glemt, mener Nilsen.

Fotodokumentasjonen av de norske soldatene vil også by på et rikt utvalg av andre sider av Afghanistan:
- Jeg kommer til å vektlegge en del lokale forhold, naturen, kulturen, noe som også beskriver utfordringene til soldatene. Tross mange år med krig og elendighet – dette landet er fremdeles fantastisk, utbryter Nilsen.

OPPDRAG: Anders Nilsen fulgte de norske soldatene i tykt og tynt i løpet av fire uker. Her er han på oppdrag med et av MOTene i PRTet i Meymaneh. Foto: Anders Nilsen/Adaptermedia.

Målgruppa er både de soldatene som har, skal eller kommer til å tjenestegjøre i Afghanistan, familiene deres og andre i tilknytning til Forsvaret. Anders Nilsen tror at mange med interesse for landet og kulturen også vil finne boka interessant.

Støtter prosjektet
Brigader Arne Skjærpe, stabssjef i Hærstaben, er i Afghanistan i forbindelse med besøket til statsekretærene. Han er ikke i tvil om at prosjektet er positivt for Hæren:
- Fotografisk dokumentasjon av jobben de norske soldatene gjør her er svært viktig. Jeg tror boka vil redegjøre for hvilke utfordringer vi står overfor i Afghanistan, samt å kunne gi et så riktig bilde som mulig av soldatens hverdag. Jeg er sikker på at dette vil bli et produkt vi kan være stolte av, sier stabssjefen.
 
 
Sist oppdatert:01.12.2006 16.23.18
  

Kilde: norvetnet.no