Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel142.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


20.11.2006
FN-veteran anker
Knut Arnljot BraaSelv om vi fikk tingsrettens aksept på de fleste av våre anførsler under hovedforhandlingen i september har vi etter nøye vurdering valgt å anke saken til en høyere rettsinstans. Etter å ha påpekt en rekke premissfeil i dommen fra tingsretten og forgjeves prøvd å bli enige med FD om disse uten å måtte anke, var ikke staten villig til å diskutere dette.
 
Pressemelding fra Knut A. Braa 

Det er 3 grunner til anken:

1. Jeg deltok i to kontingenter i Libanon. Kontingent 9 og 12. Under gjennomgangen i rettsaken kastet regjeringsadvokaten inn håndkleet og aksepterte objektivt ansvar for skadene som ble påført meg i tjenesten i kontingent 9. Årsaksammenhengen ble også slått fast. Dette førte til at dommeren slapp og ta stilling til våre andre anførsler som blant annet gjaldt de samme anførslene for kontingent 12, og også culpaansvaret for kontingent 9 og 12. Vi mener videre at statens representanter bidro til å vidløftiggjøre saken ved å legge frem en rekke anførsler som de senere trakk tilbake under saksgangen av strategiske hensyn.

2. Vi har under sakens forløp erfart at det har vært svært uheldige bindinger mellom de to rettsoppnevnte sakkyndige og også mellom de rettsoppnevnte sakkyndige og statens representanter. Blant annet har begge rettsoppnevnte sakkyndige et forpliktende lønnsforhold hos saksøkte. Dette vil være ønskelig å gå nærmere inn på dette i en evt ny rettssak.

3. Vi er uenig i tingsrettens utmåling av erstatning. Premissene som er lagt til grunn er dokumenterbart feilaktige og vil således være gjenstand for en ny vurdering i lagmannsretten. Dessuten har tingsretten forhold seg til nevnte rettsoppnevnte sakkyndige og vi er således interessert i å få denne vurdert i en høyere rettsinstans med en annen sakkyndig.
Følg saken på: http://www.braa.net/
Sist oppdatert:03.11.2007 02.08.43
  

Kilde: norvetnet.no