Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel139.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10/30/2006
Kronerullingen
LibanonKoordineringsgruppen har enstemmig besluttet følgende bruk av innsamlede midler;
 
Beløpet fordeles og brukes i tre deler;
 
- 2500 USD til bruk opp mot Røde Kors
- 4000 USD til bruk for parafin og lokale matprodukter
- 3000 USD til bruk for mindre prosjekter
 
Bruk av pengene opp mot Røde Kors. I utgangspunktet tas kontakt med lederne for de tre sentrene, Hasbaiya, Marjayoun og Chebaa. Foreslå at vi skal kjøpe medisiner etter ei liste som de setter opp med 1000 USD til de to største og 500 USD til Chebaa. Deretter få en lege som har myndighet til å kjøpe reseptbelagte medisiner å skrive ut nødvendige resepter og kjøpe og betale dette hos grossist.
 
Det kjøpes parafin og lokale matvarer av den typen som folkene der nede bruker. Selv om dette er en vanskelig måte å gi bistand på, så er det innenfor rammen av det de fleste av giverne ønsker. Mat blir kjøpt hos den lokale kjøpmannen i de forskjellige byene og parafin hos de lokale bensinstasjonene. Dette er tenkt utdelt i 2 eller 3 omganger slik at det blir litt rundt 20. desember og litt i midten av januar. Den tredje utdelingen må skje i begynnelsen av februar og der inngås en avtale lokalt om fordelingen av det som er kjøpt inn.
 
Når det gjelder de siste 3000 USD så vil det være en form for "reserve" og samtidig noe som er mulig å bruke på mindre prosjekter som f.eks en trapp her og noen vindusglass der hvor dette fortsatt mangler. Noen har kanskje ikke en fullgod ovn å fyre i da disse blikkovnene ruster opp over tid og det vil hjelpe lite å komme med parafin hvis ovnen er et vrak. Likeledes vil det være aktuelt å undersøke om noen av kirkene som er skadet fortsatt har behov for mindre arbeider.
 
Ca 24.500,- vil bli sendt nedover til en bankkonto i Libanon slik at dette kan tas ut der nede. Resten, ca 35.000,- vil bli tatt ut fra bankkontoen her i Norge i to porsjoner og i dollar og tas med nedover til området. Med denne måten så vil det bli minimalt med gebyrer for dette, tilsammen 150,- kroner i Norge og omtrent 130,- kroner i banken i Hasbaiya og det er innenfor rammen av Valutaloven.
 
Dette er i grove trekk hvordan de innsamlede midler vil bli brukt. Mye kjøpes mot kvittering og vil ikke være noe problem å dokumentere mens matvarer hos den lokale kjøpmannen stort sett må bare tallfestes på en daglig ført liste.
 
Det vil selvsagt bli tatt bilder av de enkelte hendelser og ved enkelte anledninger vist/pålimt en liten plakat som viser det norske flagget og at det er donert av norske FN veteraner. Dette omtrent slik den forrige utdelingen hadde det med A4 ark som var pålimt eskene med mat som ble delt ut.
 
Det vil bli laget reisebrev som legges ut på norvetnet rundt den 18. desember og 30. desember mens man er der nede. Et samlet reisebrev/rapport for hele oppdraget vil bli sammenfattet og lagt ut etter 20. januar.
 
Dette siste reisebrevet vil alle som har forbindelser til sine lokalaviser fritt få benytte for å få gitt en tilbakemelding i sine lokalmiljøer og kan på forespørsel når den tid kommer bli oversendt via E-mail medfølgende bilder.
Sist oppdatert:10/30/2006 4:11:26 PM
  

Kilde: norvetnet.no