Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel127.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


01.10.2006
Avskjedstale

MTB til UNIFIL - LibanonTale ved forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Haakonsvern, 25. september 2006 i forbindelse med Avskjedsseremoni for 22. mtb-skvadron som skal opererer i Libanesiske farvann som del av UNIFIL.  Kilde FD.

 
 
 
Kjære mannskaper!

Dere er nå klare for å dra ut og delta i den maritime styrken til UNIFIL II. FN har gitt mandat for denne fredsbevarende operasjonen etter den væpnede konflikten i sommer. UNIFIL skal bistå libanesiske myndigheter, og dere skal overvåke kontinentalfarvannet utenfor Libanons kyst og hindre illegal innføring av våpen.

Håpet og målet for Midtøsten er varig fred. Dette kan bare skje ved politiske løsninger. Dere skal bidra med sikkerhet i området, slik at det blir mulig med politisk dialog.

Det er en glede for meg å registrere at det norske folk støtter vår beslutning om å delta i UNIFIL II. Debatten i Stortinget har også synliggjort en bred politisk enighet. Dere har derfor både det norske folk, Stortinget og regjeringen i ryggen for det oppdraget dere nå skal utføre.

Dere er vel forberedt og godt øvet for oppdraget. Inspeksjonen her i dag har ytterligere forsterket det inntrykket.

Dere skal delta sammen med maritime styrker fra Tyskland, Sverige og Danmark, for å nevne noen land. Dere representerer Norge, og mange norske soldater har gjort en uvurderlig innsats i Libanon i tidligere UNIFIL gjennom 20 år. Dere har en god tradisjon å følge opp.

For mange av dere er dette første gang dere deltar i en internasjonal operasjon. Det står stor respekt av at dere har sagt ja til å delta. Det vil bli et krevende oppdrag dere går til, men også veldig lærerikt. Min oppfordring er å ta godt vare på dere selv, og på hverandre.

Jeg vil følge med dere hver dag, og jeg kommer for å besøke dere. Når dere etter 6 måneder kommer hjem etter endt oppdrag, ser jeg også frem til å møte dere her igjen på kaien på Haakonsvern.

Jeg ønsker dere lykke til.
 
Tale av Forsvarsminister Strøm-Erichsen
Sist oppdatert:01.10.2006 19.11.03
  

Kilde: norvetnet.no