Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel122.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


05.09.2006
Veteran saksøker Staten
Knut Arnjlot BraaSom første veteran noensinne saksøker Knut Arnljot Braa Staten for de psykiske lidelsene han pådro seg under sin tjeneste i Libanon/UNIFIL i 1982 og 1984.  Det er satt av 5 dager til saken i Trondheim tingrett, men saken vil trolig ikke ende her.  Flere veteraner i lignende situasjon har tatt i mot erstatning fra Staten, men da etter forlik før sakene har havnet for retten.
 
Veteraner som observerer saken fra tilhørerplass uttrykker sjokk og sinne over den harde behandlingen Braa mottar fra Statens advokat.  I dagens sesjon i rettsalen uttalte Knut Arnljot Braas advokat at 13 medsoldater til Braa fra NORBATT kontingent IX har tatt sitt eget liv.
 
Braa saksøker staten for tap av fremtidig arbeidsinntekt grunnet sine krigstraumer, han er diagnosert med PTS.  Påstanden til Braas advokat går på at Forsvarsdepartementet må betale opp til ca. 8 millioner kroner i erstatning til Braa.
 
Knut A. Braa har også gitt ut boken "Den lange veien hjem" som handler om hans tjeneste og påfølgende problemer.
 
 
Sist oppdatert:03.11.2007 02.06.18
  

Kilde: norvetnet.no