Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel115.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.07.2006
Kronerulling for Sør-Libanon
Det libanesiske flaggetNorske soldater i internasjonal tjeneste har lang tradisjon fra kronerulling og innsamlingsaksjoner til gode formål, og ofte har hjelpen gått til sivilbefolkningen i området hvor soldatene er stasjonert i fredsoperasjoner.
 
Libanon er norges lengste oppdrag i denne sammenheng, og det eksisterer svært sterke bånd mellom norske veteraner og sivilbefolkningen i Sør-Libanon.  Norske veteraner reiser årlig på besøk til Sør-Libanon og omvendt.
 
I forbindelsen med den siste krisen i landet er det nok en gang sivilbefolkningen som må ta smellen, og etter initativ fra norske veteraner i vårt diskusjonsforum har vi bestemt oss for å iverksette en kronerulling til inntekt for sivile i Sør-Libanon, med fokus på de "norske områdene".  Aksjonen ble iverksatt spontant lørdag ettermiddag, 15. juli 2006.
 
Privat initativ:
 
Dette er et privat initativ av veteranene, og pengene vil gå uavkortet til de som trenger hjelpen.  Hvordan dette i praksis vil bli gjennomført vil bli klart etter hvert.
 
Det som kommer til å være veldig viktig i denne sammenhengen er at ingen i området blir forfordelt, og at vi foretar en grundig vurdering før penger blir utbetalt.
 
Diskusjonsforumet vil benyttes til åpen dialog om hva pengene kan benyttes til, og vi vil i forumet også komme med informasjon om hvilke behov som måtte oppstå i Sør-Libanon, slik at dette kan vurderes nærmere.  Ingen enkeltpersoner vil ta avgjørelse på hva pengene skal benyttes til, majoriteten av bidragsytere avgjør dette gjennom diskusjon i forumet.  Trolig opprettes det en egen gruppe blant bidragsyterne som kan diskutere mer detaljert rundt dette i et lukket forum, basert på tilbakemeldingene fra det åpne forum.
 
Bankkonto:
 
Detaljene vil falle på plass etter hvert, men vi venter ikke på dette og har allerede opprettet en dedikert konto til formålet. 
 
Ansvarlig for kontoen er Asgeir Dahlen.  Asgeir Dahlen er Major fra Forsvaret og har lang fartstid i intops og fra UNIFIL.
 
Bidrag mottas på kontonummer: 4516 13 33720
 
Vi oppfordrer alle til å gi et lite bidrag, og samtidig spre ordet om aksjonen til flest mulig.
 
Mer informasjon
 
Du vil finne mer informasjon fortløpende her på nettstedet, det er også opprettet et dedikert forum for diskusjon og informasjon: HER
 
 
Kontaktpersoner:
 
Fred Gallefoss, Norsk Veterannettverk
Telefon 46 66 50 40
 
Asgeir Dahlen
Telefon 95 05 69 60
 
 
Sist oppdatert:16.07.2006 16.18.45
  

Kilde: norvetnet.no