Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel113.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.07.2006
Enklere å få full erstatning for psykiske skader

Norske soldater under øvelse ved Hasbanih i Sør-Libanon 1988Regjeringen vil gjøre det enklere å få erstatning for de som har fått psykiske skader etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Vi har nå senket kravene, slik at man vil kunne få full erstatning, selv om man ikke har 100 prosent invaliditet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kilde Forsvarsdepartementet
 
Det betyr en erstatning på inntil 6G, eller opp i mot 400 000 kroner. Grensene er også justert for de som ikke har krav på full erstatning, slik at også disse vil få en større utbetaling. Ordningen har tilbakevirkende kraft.

Det har vært svært viktig for denne regjeringen å vise at vi tar våre veteraner på alvor. Dette er mennesker som har gjort en svært viktig innsats for Norge. Vi vil derfor sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide for en ytterligere styrking av rettighetene til denne gruppen, sier forsvarsministeren.

Siden 1947 har Norge deltatt med militært personell i over 40 militære operasjoner i utlandet og rundt 120 000 nordmenn har tjenestegjort i disse operasjonene. Det deltar i dag omtrent 550 norske kvinner og menn i operasjoner utenfor Norge, blant annet i Afghanistan, Midtøsten, Etiopia/Eritrea, Sudan og på Balkan.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å ivareta soldatene både før, under og etter tjeneste. Alt forsvarspersonell blir grundig testet og selektert, og det blir gitt betydelig informasjon og opplæring før avreise. Omfattende helse, -miljø,- og sikkerhetstiltak bidrar blant annet til å øke tryggheten under tjenesten. Antallet skadede er i dag lavt, men det personellet som blir skadet skal naturligvis få profesjonell medisinsk oppfølging og økonomisk kompensasjon dersom kriteriene for dette er tilstede.

For å ivareta veteraner, skadet personell og pårørende, etablerte Forsvaret i februar 2005 en nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Klinikken har som oppgave å blant annet gi råd og oppfølging innen helse, forsikrings- og trygdespørsmål.

1. februar i år ble det opprettet en egen Veteranadministrasjon som vil bidra til å styrke denne gruppen ytterligere ved at de blant annet har til oppgave å drive rådgivningstjeneste overfor veteraner og holde kontakt med Forsvarets ulike frivillige veteranorganisasjoner.

Sist oppdatert:03.11.2007 02.05.00
  

Kilde: norvetnet.no