Trentr/STKP/Norbatt XVII  
Fra: Fredag 1. Februar 2008
Til: Søndag 3. Februar 2008

Gjensynstreff for Trentroppen/STKP/Norbatt XVII + noen ekstra arrangeres i Hafjell, Øyer v/Lillehammer 1-3 feb 08. Interesserte kan kontakte troppssjefen på 40412395.


Du har adgang til å gjøre følgende herfra:
Legg inn en aktivitet på denne dato (Onsdag 3. Januar 2024)
Legg inn en aktivitet på en annen dato